W Belgii pobieranie kar nałożonych za naruszenie obostrzeń związanych z koronawirusem przyniosło już 6 mln euro. Ponad 30 tys. osób zapłaciło już zaproponowaną karę, w przypadku 41 tys. akta są nadal otwarte. Oznacza to, że do tej pory kary nie opłacono, sprawa danego oskarżonego nie została jeszcze rozstrzygnięta lub że nie podjęto żadnej innej ostatecznej decyzji.