Emisje gazów cieplarnianych pochodzące z hodowli zwierząt w UE stanowią 17% całkowitych emisji CO2 w UE i powodują więcej szkód dla środowiska niż wszystkie samochody osobowe i dostawcze na europejskich drogach (656 mln ton CO2 rocznie) – wynika z raportu organizacji Greenpeace.

Według wyliczeń, zwierzęta w europejskich gospodarstwach emitują równowartość 502 mln ton CO2 rocznie. Po uwzględnieniu pośrednich emisji wynikających m.in. z produkcji pasz dla zwierząt, użytkowania gruntów i wylesiania, całkowita roczna emisja przypisywana europejskim hodowlom to aż 704 mln ton CO2.

To więcej niż całkowita emisja z Polski, Słowacji, Czech i Węgier (647 mln CO2 rocznie) oraz ponad 18-krotnie więcej niż emisja z największej i najbardziej zanieczyszczającej elektrowni węglowej w Europie, czyli elektrowni Bełchatów (38 mln ton CO2 rocznie).