Zdecydowana większość upraw w Europie przeznaczona jest na pasze dla zwierząt (62%) oraz biopaliwa (12%), a nie na jedzenie dla ludzi (tylko 23%) – podaje badanie Eurostatu 2018/2019.