Jeżeli chodzi o noszenie maseczek przez Polaków w sklepach i środkach komunikacji publicznej, to decydowana większość (82%) twierdzi, że zawsze zakłada maseczki w takich sytuacjach, a kolejne 13%, że czasem je zakłada, a czasem nie. Natomiast 5% badanych oświadczyło, że nigdy nie zakłada maseczki. Ci ostatni jako najczęstszy powód swojego postępowania wskazywali, że nie wierzą w epidemię koronawirusa (32%). Na drugim miejscu znalazło się wśród badanych przekonanie, że nie są chorzy, więc nikogo nie zarażą (20%).