W 2019 r. około 37,8% mieszkańców Regionu Stołecznego Brukseli było zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem socjalnym – wynika z danych belgijskiego biura statystycznego Statbel. W całej Belgii zagrożonych jest 19,5%, jednak na poziomie regionalnym zachodzą znaczące różnice. W Brukseli zagrożonych ubóstwem jest 37,8% obywateli, w Regionie Flandrii 13,2%, zaś w Regionie Walonii 24,6%, przy czym np. w prowincji Hainaut to 29,5%, a w Antwerpii 16,2%.