Unia Europejska powinna zapewnić państwom członkowskim środki finansowe tylko pod warunkiem, że ich rządy będą wdrażały rządy prawa i zasady demokracji. Takiego zdania jest 72% Polaków oraz 77% respondentów we wszystkich 27 krajach Wspólnoty – wynika z badania Eurobarometru wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej.