Aż 92% badanych Polaków nie zgadza się decyzją TK ws. aborcji. Jednocześnie aż 75% jest zdecydowanie pewnych takiej opinii. Tylko co dziesiąty czytelnik portalu Onet uważa, że aborcja ze względu na nieodwracalną chorobę lub uszkodzenie płodu powinna być zabroniona. Niemal nikt nie wierzy, że zaostrzenie przepisów zmniejszy liczbę przeprowadzanych w Polsce aborcji.