Polska jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem dostępności antykoncepcji. Wskaźnik dostępności wynosi 35,1%. Dla porównania na Ukrainie to 59,8%, zaś na Białorusi 44,4%. „Atlas antykoncepcji”, opublikowany już po raz trzeci na zlecenie Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Populacji i Rozwoju (EPF), to interaktywna mapa 46 europejskich państw, opracowana przez grupę ekspertów i ekspertek z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.