Pomiędzy marcem a czerwcem br. w 26 krajach UE, dla których dostępne są dane, odnotowano o 168 tys. zgonów więcej niż średnio w tym okresie w minionych latach – wynika z opublikowanych danych Eurostatu. Szczyt dodatkowych 36 tys. zgonów w porównaniu ze średnią z czterech lat 2016–2019 nastąpił na przełomie marca i kwietnia. Od początku maja w każdym tygodniu odnotowywano poniżej 5 tys. dodatkowych zgonów.

Spośród państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane (wszystkie poza Irlandią), najwięcej dodatkowych zgonów w tym roku odnotowano w Hiszpanii (48 tys.). Na drugim miejscu pod tym względem znalazły się Włochy (46 tys.), potem Francja (30 tys.) oraz Niemcy i Niderlandy (po około 10 tys.). W pozostałych 21 państwach członkowskich, w tym w Polsce, w tym samym okresie odnotowano łącznie 25 tys. dodatkowych zgonów.

W porównaniu z minionymi latami najmocniej śmiertelność w wiosennym szczycie pandemii wzrosła w Hiszpanii oraz w nieco mniejszym stopniu w Belgii (ponad dwukrotnie). Ponad 40% dodatkowych zgonów odnotowano we Włoszech, Holandii, Francji, Luksemburgu, Szwecji i na Cyprze.