„Noszenie maseczek to nie panaceum, ale gdyby nosiło je 95% ludzi, lockdowny nie byłyby konieczne” – powiedział regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Europie dr Hans Kluge. W większości krajów Europy odsetek ten mieści się jednak w granicach 60–70%.