Analitycy z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) alarmują, że 923 mln ton, czyli ponad 17% zakupionego w 2019 r. jedzenia, wylądowało na śmietniku. Po uwzględnieniu żywności utraconej w produkcji i w łańcuchu dostaw był to nawet co trzeci produkt. Tyle ton marnowanej każdego roku żywności zapełniłoby 23 mln 40-tonowych ciężarówek. Przeciętna osoba wyrzuca blisko 74 kg jedzenia rocznie. Według szacunków zmarnowana żywność odpowiada za 8–10% emisji gazów cieplarnianych.