Według danych Eurostatu w styczniu 2021 r. Polska miała najniższą stopę bezrobocia wśród krajów Unii Europejskiej. Wynik na poziomie 3,1% pozwolił wyprzedzić Czechów, u których w styczniu stopa bezrobocia wyniosła 3,2%. Oprócz Polski i Czech krajami z najniższym bezrobociem w UE są: Holandia (3,6%), Malta (4,4%) i Niemcy (4,6%). Przeciętna stopa bezrobocia w Unii wyniosła w styczniu 7,3%, a w strefie euro 8,1%.