1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele RP, także Polacy mieszkający poza granicami, jeśli nie wymeldowali się z Polski. Odmowa udzielenia informacji grozi grzywną. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób:

  • obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo w dniu 31 marca 2021 r. Nie jest przy tym istotne, czy osoby te mają zameldowanie w Polsce;
  • obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył się w 2011 r. Zgodnie z obowiązującym prawem spisy muszą być organizowane co dekadę. Tegoroczny NSP, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, jest przeprowadzany online. Wyjątkowo wydłużono także długość jego trwania – zakończy się 30 września. Więcej informacji: https://spis.gov.pl/.