Z ostatnich danych ZUS wynika, że w Polsce przez rok kryzysu wywołanego Covid-19 przybyło aż 100 tys. pracowników z zagranicy. Łącznie pracuje ich już 766 tys. osób.

W grudniu 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców, co oznaczało wzrost o 11,3% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. W tej liczbie 59,4% cudzoziemców było pracownikami, 3% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia, np. na zleceniu czy w formie pracy tymczasowej.

Największą grupę obcokrajowców, bo aż 73,4%, stanowili obywatele Ukrainy. W grudniu 2020 r. liczba takich pracowników zatrudnionych legalnie w Polsce wyniosła 532 503 osoby, co oznacza, że było ich o 11,1% więcej niż na koniec 2019 r.