W Unii Europejskiej w marcu ceny były średnio o 1,7% wyższe niż rok wcześniej. Tymczasem w Polsce rosną w tempie aż 4,4%. To najwyższa inflacja w UE – wskazuje Eurostat. Za Polską, wśród krajów z najwyższymi podwyżkami cen, są Węgry. Inflacja tam wyniosła 3,9%. Dalej jest Rumunia czy Czechy, które też zawyżają statystyki.