Pod koniec 2020 r. w Belgii zameldowanych było około 11 521 000 mieszkańców. We Flandrii mieszkało 6 653 000 osób, we francuskojęzycznej Walonii 3 648 000, a w oficjalnie dwujęzycznym Regionie Stołecznym Brukseli 1 220 000 osób.