Polska należy do głównych producentów amfetaminy na Starym Kontynencie i znajduje się w pierwszej dziesiątce państw, w których jest ona najbardziej rozpowszechniona.

Amfetamina, po kokainie najczęściej używany narkotyk pobudzający w Europie, jest produkowana głównie tam, gdzie jest jej największa konsumpcja. Z raportu unijnej agendy antynarkotykowej wynika, że są to Holandia, Belgia i Polska.

W raporcie analizowano dane z 29 państw – oprócz unijnych także z Norwegii i Turcji. Polska wyróżnia się na tle innych krajów pod względem liczby konfiskat narkotyków. Jak podkreślają autorzy raportu, w 2019 r. w państwach członkowskich UE przeprowadzono ich 34 tys. W sumie odebrano aż 17 ton narkotyków. To dużo, biorąc pod uwagę 8 ton w 2018 r. Ostatnie dane z Polski mówią o 1,7 tony, z Belgii o 1 tonie.