IPCC opublikował pierwszą z trzech części swojego najnowszego, szóstego z kolei wielkiego raportu o globalnym ociepleniu. To potężna metaanaliza przeszło 14 tys. publikacji naukowych z ostatnich lat, w której 751 naukowców z kilkudziesięciu krajów i reprezentanci 195 rządów całego świata podsumowują wiedzę na temat dotychczasowych zmian klimatu i prognozy dotyczące ich dalszego przebiegu.

Wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 lat czeka nas wymieranie gatunków, załamanie ekosystemów, szerzenie się chorób, trudne do zniesienia upały i zalane przez rosnący poziom mórz miasta – takie wnioski płyną ze szkicu kolejnego raportu zespołu klimatycznego działającego przy ONZ.

Wcześniejsze modele przewidywały, że prawdopodobnie nie zobaczymy poważnych skutków zmian klimatycznych przed 2100 r. Jednak Światowa Organizacja Meteorologiczna zapowiedziała, iż jest 40-proc. szansa, że przynajmniej w jednym roku do 2026 średnia temperatura przekroczy 1,5-proc. próg wzrostu.

Według prognoz ekspertów, na skutek postępujących zmian klimatu dziesiątki milionów ludzi może do 2050 r. doświadczyć chronicznego głodu. Kolejne 130 mln osób będzie natomiast żyło w skrajnym ubóstwie. Globalne ocieplenie do 2050 r. dotknie także nadmorskie miasta. Dziesiątki milionów ludzi jest zagrożonych powodziami i sztormami. Coraz dotkliwiej odczuwamy także wydłużenie się sezonów pożarowych.

Szkic raportu IPCC zawiera również ostrzeżenie dla ludzkości – o ile życie na Ziemi po drastycznych zmianach klimatu może przetrwać, to szanse człowieka na przeżycie czekającego nas wstrząsu klimatycznego są niewielkie.

Według raportu nadal jednak możemy podjąć działania, które pozwolą nam uniknąć najgorszych scenariuszy i przygotować się na skutki zmian klimatu, którym już nie jesteśmy w stanie zapobiec. Powinniśmy się skupić przede wszystkim na ochronie i odbudowie ekosystemów takich jak lasy, łąki trawy morskiej czy bagna słodkowodne. Autorzy raportu radzą również przejście na dietę roślinną. Miałoby to doprowadzić do redukcji emisji związanych z produkcją żywności nawet o 70 proc. do 2050 r.

Poprzedni raport IPCC z 2018 r. wskazywał, że świat ma czas do 2030 r., by powstrzymać katastrofalne zmiany klimatyczne.