11 sierpnia Sejm przyjął projekt lex TVN. Nowelizacja ustawy ma zmienić zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Nowa ustawa uderzy w jedno tylko medium: TVN. Jego właściciel, amerykański koncern Discovery, posiada większościowy pakiet akcji.

PiS przegrało głosowanie ws. przełożenia obrad na 2 września, jednak grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję. Sejm następnie odrzucił w powtórzonym głosowaniu wniosek o odroczenie posiedzenia i zostało ono wznowione przy głośnym sprzeciwie opozycji. Sejm przegłosował tzw. lex TVN: za było 228 posłów, przez 216, a 10 się wstrzymało. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji trafi teraz do Senatu.