Według badania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) około 28% Europejczyków nie może sobie pozwolić na spędzenie tygodniowego urlopu poza domem, a liczba ta wzrasta do 60% w przypadku ubogich pracowników. Jeśli chodzi o osoby, których dochody znajdują się poniżej granicy ubóstwa, tj. poniżej 60% mediany dochodów, sytuacja jest najgorsza w Grecji, gdzie 88,9% osób zagrożonych ubóstwem nie może sobie pozwolić na wyjazd na wakacje. Kolejne miejsca zajmują Rumunia (86,8%), Chorwacja (84,7%), Cypr (79,2%) i Słowacja (76,1%).