Od 15 września br. belgijscy lekarze nie będą już wydawali papierowych recept. Wyjątkowo będą one wydawane seniorom – jeśli pacjent poprosi. Obowiązkowe recepty cyfrowe zostały wprowadzone w całym kraju 1 stycznia 2020 r.

Dzięki elektronicznej identyfikacji, numerowi w krajowym rejestrze lub dowodowi recepty w smartfonie farmaceuci będą dokładnie wiedzieli, jaki lek wydać. Ma to zalety zarówno dla pacjenta, jak i lekarzy. Pacjenci będą mieli dodatkowe możliwości otrzymywania przepisanych leków, a w wyjątkowych sytuacjach nie będą musieli odwiedzać lekarza pierwszego kontaktu. Lekarze będą mogli również śledzić status swoich recept w formie cyfrowej, co zapobiegnie ich zagubieniu. Wreszcie, mając pełny i szczegółowy wgląd w przepisywane leki, farmaceuci będą mogli udzielić odpowiednich porad.

Do końca roku możliwe będzie również wystawienie cyfrowego pełnomocnictwa, dzięki czemu pacjent nie będzie musiał już osobiście udawać się do apteki.