Rząd federalny podjął decyzję o przedłużeniu o jeden kwartał i w sposób ukierunkowany części środków wsparcia obowiązujących w Belgii. Środki te wygasną ostatecznie 31 grudnia 2021 r. Przedłużone będzie: tymczasowe bezrobocie z powodu koronawirusa we wszystkich sektorach, proste prawo do pomostowego dla samozatrudnionych będzie przyznawane tym, którzy odnotują 65-proc. spadek obrotów w porównaniu z obrotami sprzed roku. Podwójne prawo pomostowe zniknie 1 października. Dla osób otrzymujących wynagrodzenie za pracę, GRAPA lub zasiłek zastępujący dochody (ARR) zostanie przyznana miesięczna premia w wysokości 25 euro. Wcześniej było to 50 euro.

Niższa stawka VAT w branży gastronomicznej (6 proc.) nie zostanie przedłużona.

Rząd federalny uzgodnił, że pakiet środków związanych z Covid-19 zostanie ostatecznie zakończony 1 stycznia 2022 r.