Rządząca partia Jedna Rosja zdobyła w wyborach parlamentarnych 49,79 proc. głosów. Próg wyborczy pokonały także cztery inne partie – poinformowała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) Ełła Pamfiłowa. Na drugim miejscu jest Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), której przypadło 19 proc. głosów. Około 7,5 proc. uzyskała populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), dowodzona przez Władimira Żyrinowskiego. Partia Sprawiedliwa Rosja – Za Prawdę otrzymała ok. 7,4 proc. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyła także partia Nowi Ludzie (5,3 proc.). Pojedyncze mandaty przypadną jeszcze niektórym partiom, których kandydaci zwyciężyli w okręgach jednomandatowych. Frekwencja wyniosła ponad 51 proc.

Jedna Rosja będzie miała w Dumie większość konstytucyjną (2/3 miejsc), mimo że zdobyła mniej głosów niż w wyborach w 2016 r.

Aleksiej Nawalny i inni przedstawiciele opozycji twierdzą z kolei, że wybory zostały sfałszowane. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej oświadczyła, że nie uzna ich wyników.