Lato 2021 r. w Europie zapisało się jako najcieplejsze w historii pomiarów meteorologicznych. Tak wynika z informacji przekazanych przez serwis Copernicus, który zajmuje się zmianami klimatu na terenie Unii Europejskiej.

Analiza została oparta na danych z trzech miesięcy: czerwca, lipca oraz sierpnia. Chodzi więc o tzw. lato meteorologiczne. Pogoda w Europie była bardzo niespokojna; w środkowej i zachodniej części występowały groźne powodzie, zaś im dalej na południe, tym częściej pojawiały się fale upałów, z którymi dodatkowo były związane gigantyczne i śmiercionośne pożary. Średnia temperatura powietrza dla lata tego roku była aż o 1 st. C wyższa niż wynika z normy dla lat 1991–2020, przy czym im dalej na południe i wschód, tym to odchylenie było wyższe, zaś na zachodzie Europy dominowały wyraźnie niższe wartości temperatur.