Europejskie badania porównały spożycie bezalkoholowych napojów gazowanych w Unii.

Okazało się, że Europejczycy je uwielbiają. W 2019 r. 9% osób w wieku 15 lat i starszych, mieszkających w krajach UE, piło słodzone napoje gazowane codziennie. 6% piło takie napoje od 4 do 6 razy w tygodniu, a 19% od 1 do 3 razy w tygodniu. Codzienne spożywanie napojów bezalkoholowych jest bardziej powszechne wśród mężczyzn niż kobiet, istnieje też silna różnica wieku. 14% osób w wieku 15–24 lat piło te napoje codziennie, natomiast w grupie 65–74 lat i 75+ było to zaledwie 5%. Różnice między krajami są również znaczące. Liderem w Europie jest Belgia, gdzie 20% osób w wieku 15 lat i powyżej codziennie pije takie napoje.