Parlament Europejski debatował 19 października nad zagrożeniem dla praworządności w Polsce i na temat skutków decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 7 października. Trybunał orzekł niezgodność części prawa unijnego z Konstytucją RP m.in. w zakresie powoływania sędziów. Tę decyzję tłumaczył w Strasburgu premier Mateusz Morawiecki.

Ursula Von Der Leyen oczekuje od polskiego rządu szeregu zmian w wymiarze sprawiedliwości. Odniosła się do tej kwestii w kontekście wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Szefowa Komisji Europejskiej przedstawiła zalecenia dla Polski na zakończenie debaty w Strasburgu. Polski Krajowy Plan Odbudowy, na podstawie którego będą wydawane fundusze, wciąż nie został zatwierdzony przez KE.

Zalecenia dla Polski brzmią następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów.