TikTok pozostaje najmodniejszą siecią społecznościową. W ciągu każdej minuty oglądanych jest tam 167 mln filmików.