Blisko 800 ton (!) antybiotyków podano zwierzętom hodowlanym w Polsce w 2018 r.; ilość ta od lat systematycznie rośnie. Polska zajmuje pod tym względem 4. miejsce w UE. Antybiotyki podaje się zwierzętom z powodu złych warunków, w jakich są hodowane. Ogromny ścisk, brak dostępu do świeżego powietrza, przewlekły stres, zamykanie w ciasnych klatkach – to wszystko sprawia, że ich odporność spada, a bakterie mają idealne warunki do rozprzestrzeniania się i przenoszenia infekcji z jednego zwierzęcia na kolejne – przekonuje Greenpeace.

Nadużywanie antybiotyków jest wielkim zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Prowadzi do rosnącej oporności bakterii, w wyniku czego antybiotyki przestają działać, a infekcje stają się coraz trudniejsze do wyleczenia.