W 2020 r. około 300 tys. Belgów poniżej 65 r.ż. nie pracowało zawodowo, ale zajmowało się gospodarstwem domowym (chodzi zarówno o kobiety, jak i o mężczyzn). W 1986 r. takich osób było ponad milion osób – wynika z badań Instytutu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.