Opublikowany w kwietniu br. szósty już raport IPCC – Międzynarodowego Zespołu Naukowego Ds. Zmian Klimatu – mówi wprost: zmiana klimatu już jest widoczna, a będzie tylko coraz bardziej bolesna. Z dokumentu wynikają trzy główne wnioski:

Po pierwsze – kryzys klimatyczny już się zaczął. Ekstremalna pogoda, wielkie pożary i powodzie, okresowe niedobory wody – to wszystko jest jego oznaką.

Po drugie – już nawet w przyszłej dekadzie globalne ocieplenie może przekroczyć 1,5°C, co oznacza drastyczną utratę bioróżnorodności i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe – a to tylko w nadchodzącej dekadzie!

Po trzecie – w raporcie zidentyfikowano 127 zagrożeń i pogrupowano je w pięć głównych obszarów, co umożliwiło dokładniejszą ocenę sytuacji i określenie konsekwencji naszego dotychczasowego stylu życia na Ziemi.

Ważnych wniosków z tego raportu jest jednak dużo więcej, ponieważ dokument liczy ponad 3600 stron.