Pod koniec 2021 r. mieszkania i domy w Unii Europejskiej kosztowały średnio o 42% więcej niż w 2010 r. Od 2015 r. mamy do czynienia z bardzo szybkim wzrostem cen nieruchomości mieszkalnych, a pomiędzy poszczególnymi krajami UE występują duże różnice. W Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Czechach, Austrii i Luksemburgu średnie ceny nieruchomości pod koniec 2021 r. były ponad dwukrotnie wyższe niż 11 lat wcześniej.

Z kolei w Grecji, we Włoszech i na Cyprze mieszkania i domy kosztowały w czwartym kwartale ubiegłego roku mniej niż w 2010 r. W Grecji spadek cen był największy i wyniósł około 23%. W Belgii wzrost cen nieruchomości mieszkalnych był w tym czasie zbliżony do unijnej średniej i osiągnął poziom 41%. W Polsce mieszkania podrożały w latach 2010–2021 w większym stopniu, a wzrost cen wyniósł około 47%. Dla porównania: w Niemczech mieszkania podrożały w tym okresie aż o 93%, a we Francji jedynie o 28%. (Dane opublikowane przez unijne biuro statystyczne Eurostat).