Ambasadorowie Finlandii i Szwecji przekazali 18 maja br. Sekretarzowi Generalnemu Jensowi Stoltenbergowi w siedzibie Sojuszu w Brukseli listy wyrażające zainteresowanie ich narodów przystąpieniem do NATO. Jens Stoltenberg powiedział, że NATO będzie dążyć do przyjęcia obu krajów w ramach przyspieszonego procesu.

Wnioski będą teraz rozpatrywane przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany.

Warunkiem przystąpienia danego państwa do Sojuszu jest uzyskanie jednomyślnej zgody krajów członkowskich NATO, co oznacza akceptację ze strony wszystkich 30 istniejących państw sojuszniczych. Członkostwo w NATO wymaga zazwyczaj długiego i siedmioetapowego procesu.