W maju Komitet Konsultacyjny podjął ostatnie decyzje odnośnie do sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

  • Zniesiony został obowiązek noszenia maski w transporcie publicznym.
  • Maseczki pozostają obowiązkowe w aptekach, gabinetach lekarskich oraz szpitalach (dot. zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów oraz odwiedzających). Nie ma już obowiązku, ale jest zalecenie dla innych placówek służby zdrowia i zawodów medycznych, takich jak fizjoterapeuci, dentyści czy logopedzi.
  • Zniesiono obowiązek: wypełniania PLF (Passenger Locator Form), obowiązek zaświadczenia o wykonanym szczepieniu, wyzdrowieniu, okazaniu wyniku testu. Nie ma obowiązku poddania się testom 1. i 7. dnia oraz 10-dniowej kwarantannie.
  • Wyjątki: dotychczasowe zasady dotyczące testów, kwarantanny i PLF będą nadal obowiązywać podróżnych powracających do Belgii po pobycie w kraju, w którym krąży niepokojący wariant koronawirusa.
  • Wyłączony został na dzień dzisiejszy barometr epidemiologiczny.