Według danych WWF 40% produkowanej na świecie żywności nigdy nie jest spożywane. Na poziomie UE oznacza to, że każdy Europejczyk marnuje 173 kg żywności rocznie. Straty często występują na początku obiegu, tj. bezpośrednio na etapie produkcji, w szczególności z powodu „problemów strukturalnych w systemie żywnościowym” i „zobowiązań umownych”.