Zachorowałeś i nie możesz pracować? Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Grypa, ból krzyża, złamana noga lub inne problemy zdrowotne uniemożliwiają ci pracę? Należy podjąć odpowiednie kroki administracyjne. Aby ułatwić to zadanie, Mutualité chrétienne jest z tobą!

 

 

Kiedy i do kogo należy przesłać zaświadczenia?

Wyślij pocztą oryginał zaświadczenia lekarskiego z diagnozą:

ü  do lekarza-doradcy swojej kasy chorych (ważna data stempla pocztowego),

ü  do swojego pracodawcy.

 

Możesz użyć naszych formularzy medycznych „na koszt odbiorcy” (port payé par le destinataire), dostępnych w kasie chorych oraz na stronie www.mc.be.

 

Terminy wysyłania zaświadczeń, których należy przestrzegać:

Status

2 dni

14 dni

28 dni

pracownik (employé)

 

 

X

samozatrudniony (indépendant)

 

 

X

robotnik (ouvrier)

 

X

 

bezrobotny (chômeur)

X

 

 

nauczyciel tymczasowy (enseignant temporaire)

X

 

 

pracownicy tymczasowi usług publicznych (agent temporaire des services publics)

X

 

 

inne statusy*

X

 

 

* Istnieją specjalne przepisy dla pracowników nominowanych w funkcjach publicznych. Ci urzędnicy nie muszą przekazywać zaświadczenia lekarskiego do swojej kasy chorych. Jednak w przeciwieństwie do tego pracownicy tymczasowi i kontraktowi w służbie publicznej podlegają takim samym zasadom jak pracownicy salariés.

 

W razie wątpliwości należy wysłać swoje zaświadczenie lekarskie w ciągu 2 dni. Jeśli termin jego wysłania zostanie przekroczony, twoje świadczenia są zmniejszone o 10% aż do dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

 

W przypadku nawrotu tej samej choroby w ciągu 2 tygodni należy ponownie wysłać zaświadczenie lekarskie w ciągu 2 dni. W każdej wyjątkowej sytuacji należy zasięgnąć rady u swojego doradcy w kasie chorych.

 

 

Co zrobić, aby otrzymać świadczenia?

 

Kasa chorych wysyła formularz (feuille de renseignements), który należy wypełnić, podpisać i niezwłocznie odesłać. Jest to absolutnie niezbędne, aby móc wypłacić świadczenia.

 

W międzyczasie kasa chorych zwraca się do twojego pracodawcy i/lub kasy wypłacającej zasiłki dla bezrobotnych z prośbą o niezbędne dane, które pomogą określić przysługujące ci świadczenia.

 

Lekarz-doradca kasy chorych może wezwać cię na badanie medyczne. Nieusprawiedliwiona nieobecność na nim pociąga za sobą tymczasowe lub definitywne wstrzymanie wypłaty świadczeń.

Jakie świadczenia możesz otrzymać?

Pracownicy (salariés)

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy są zwracane na podstawie okresu wypłacania pensji gwarantowanej (la période de salaire garanti) przez pracodawcę. Pracownicy otrzymują 60% utraconej pensji brutto (maksymalnie jednak nie więcej niż 78,96 euro za dzień) podczas pierwszego roku niezdolności do pracy.

 

Bezrobotni

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy są równe otrzymywanemu zasiłkowi dla bezrobotnych. Mogą zostać zweryfikowane po 6 miesiącach niezdolności do pracy, w zależności od wieku bezrobotnego lub kategorii znajdującej się na jego formularzu wysłanym do kasy chorych (feuille de renseignements).

 

Samozatrudnieni (indépendants)

Począwszy od drugiego miesiąca, kasa chorych zwraca dzienną sumę (6 dni/tydz.):

-  33,38 euro/dzień dla kohabitantów;

-  41,11 euro/dzień dla osób samotnych lub kohabitantów postrzeganych jako samotni;

-  53,48 euro/dzień dla głowy rodziny.

 

Kiedy otrzymasz świadczenia?

-  co 15 dni, jeśli jesteś pracownikiem lub bezrobotnym;

-  co miesiąc, jeśli jesteś samozatrudniony lub niepełnosprawny.

Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej mogą wpływać na zmianę stawek twoich świadczeń, dlatego muszą zostać natychmiast zgłoszone w kasie chorych.

 

Co zrobić, jeśli niezdolność do pracy się przedłuża?

Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż rok, przechodzisz w okres tzw. niepełnosprawności, a twoje świadczenia będą się różnić w zależności od twojej sytuacji rodzinnej (utrzymujący rodzinę, samotny, kohabitacja) i twojej wcześniejszej sytuacji zawodowej.

 

W jaki sposób kończy się niezdolność do pracy?

Zaświadczenie o powrocie do pracy lub na bezrobocie należy przesłać natychmiast do swojej kasy chorych. Wznowienie pracy lub powrót na zasiłek oznaczają koniec świadczeń, jak również koniec rozpoznania niezdolności do pracy narzuconej przez lekarza-doradcę lub radę medyczną l’INAMI.

Uwaga: Urlop macierzyński, ojcowski, adopcja, wypadek i choroba zawodowa wymagają zastosowania odmiennych przepisów.

 

 

Warto wiedzieć

Podczas niezdolności do pracy należy zgłaszać lekarzowi-doradcy wszelkie pobyty za granicą. Z kolei wznowienie działalności (nawet w niepełnym wymiarze czasu) oraz wszystkie pobyty zagraniczne poza UE muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez lekarza-doradcę.

Aby uzyskać więcej informacji, poproś o broszurę „Etre actif pendant mon incapacité de travail” lub pobierz ją na stronie www.mc.be.

 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt:

Chloé Crokart

tel.: 02 501 51 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bezpłatny nr: 0800/10 9 8 7

www.mc.be

Gazetka 122 – czerwiec 2013