Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego Mutualité chrétienne (MC) oferuje szeroki zakres świadczeń i usług w ramach ubezpieczenia dodatkowego (assurance complémentaire).

Do czego służy ubezpieczenie dodatkowe?

Upoważnia ono do otrzymywania określonych świadczeń, które nie są w wystarczającym stopniu (lub w ogóle) pokrywane przez ubezpieczenie obowiązkowe. Dzięki ubezpieczeniu dodatkowemu MC może lepiej zaspokajać potrzeby i oczekiwania swoich członków.

Kogo obejmują płacone przez Ciebie składki na ubezpieczenie uzupełniające?

Składki na ubezpieczenie uzupełniające obejmują nie tylko osobę, która je opłaca, ale także osoby pozostające na jej utrzymaniu, czyli dzieci poniżej 25. roku życia oraz osoby mieszkające oficjalnie pod tym samym adresem, co ubezpieczony, których dochody nie przekraczają pewnego określonego pułapu (małżonek, konkubent, rodzice, dziadkowie).

Korzyści z posiadania ubezpieczenia dodatkowego

Świadczenia dla rodzin i dzieci – m.in.:

- 100 % zwrotu kosztów opieki (według oficjalnych taryf) dla dzieci do 18. roku życia, które posiadają dossier médical global,

- 10 darmowych dni opieki nad chorymi dziećmi na rok,

- premia w wysokości 350 euro przy zapisaniu do MC nowo narodzonego dziecka.

Wliczone pokrycie kosztów hospitalizacji

Składki na ubezpieczenie dodatkowe obejmują Hospi Solidaire i pokrywają koszty wspólnego pokoju szpitalnego z sumą minimalną do zapłacenia (franchise) 275 euro tylko przy standardowej hospitalizacji (bez sumy minimalnej dla dzieci poniżej 18. roku życia).

Wliczone pokrycie kosztów dentystycznych

Dento Solidaire pokrywa do sumy 375 euro koszty aparatów ortodontycznych dla młodzieży w wieku poniżej 22 lat, jeśli leczenie zostało zaakceptowane przez INAMI. Jest także przewidziany zwrot w wysokości 150 euro na protezy (protezy dentystyczne, korony, mosty itp.) i implanty, za które INAMI nie zwraca kosztów.

Świadczenia i zwroty związane ze zdrowiem, np.:

- zwrot 25 euro za rok kalendarzowy na beneficjenta za koszty szczepionek lub zabiegów odczulających,

- pokrycie 25 % kosztów niektórych uznanych leków homeopatycznych przepisanych przez lekarza (do 125 euro na beneficjenta w ciągu roku kalendarzowego),

- 10 euro zwrotu za sesję z dziedziny osteopatii, chiropraktyki, akupunktury, mezoterapii i dietetyki (do 50 euro rocznie dla wszystkich kategorii),

- zwrot 40 euro rocznie na zakup antykoncepcji kobiecej (pigułka, plaster, zastrzyk lub pierścień dopochwowy) i 120 euro co trzy lata na wkładki domaciczne lub implant antykoncepcyjny.

Na wakacje i czas wolny oferujemy:

- istotne wsparcie w przypadku pilnych wydatków zdrowotnych podczas pobytu za granicą,

- 35 euro rocznie na abonament sportowy lub na staż sportowy trwający co najmniej 3 dni,

- staże i pobyty wakacyjne w Belgii lub za granicą dla dzieci w wieku od 3 lat organizowane przez organizację Jeunesse & Santé.

 

Ponadto MC zawsze udziela swoim członkom porad i wsparcia na każdym etapie życia dzięki usługom socjalnym i emerytalnym, serwisowi chroniącemu członków, pomocy udzielanej w celu zachowania dobrego samopoczucia w domu itd.

 

Odkryj wiele innych korzyści na www.mc.be!

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji

prosimy o kontakt:

tel.: 02 501 51 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bezpłatny nr: 0800/10 9 8 7

www.mc.be

 

Gazetka 136– listopad 2014