Od 27 sierpnia 2015 r. lekarze specjaliści nie mogą już domagać się dodatkowej opłaty za jednodniowy pobyt w szpitalu w pokoju dwu- lub kilkuosobowym.

Czym jest dodatkowa opłata?

To opłata za świadczenia medyczne, która może zostać dodatkowo doliczona do oficjalnych stawek w zależności od rodzaju pokoju i statusu lekarza (conventionné, czyli „zakontraktowany” – mający umowę z kasą chorych lub non conventionné – nie mający takiej umowy). Stawki dodatkowych opłat zależą od szpitala.

Co się zmienia?

Dodatkowe opłaty za pokój dwu- lub kilkuosobowy za klasyczną hospitalizację zostały zakazane od 1 stycznia 2013 r. Nadal jednak były dozwolone podczas jednodniowej hospitalizacji, z wyjątkiem chorych na raka i pacjentów korzystających ze zwiększonych zwrotów kosztów (intervention majorée – BIM) lub których choroba zaliczana jest do przewlekłych. Całkowity zakaz dodatkowych opłat za pokoje dwu- lub kilkuosobowe został zatwierdzony dwa lata temu.

W 2013 r. w Belgii zarejestrowano 3,4 mln hospitalizacji. Prawie połowa z nich (46 proc.) dotyczyła jednodniowych pobytów w szpitalu. W ciągu ostatnich 10 lat liczba jednodniowych hospitalizacji wzrosła o około 4,5 proc., przy czym większość pacjentów korzysta w takiej sytuacji z pokoi dwu- lub kilkuosobowych.

Pokój jednoosobowy

W pokoju jednoosobowym dozwolone są opłaty dodatkowe z wyjątkiem niektórych przypadków – nie można się ich domagać w sytuacji, gdy pacjent prosił o pokój dwu- lub kilkuosobowy, ale jego stan zdrowia lub warunki techniczne konieczne do badania wymagają pokoju jednoosobowego albo gdy pokój dwuosobowy nie jest dostępny.

Dodatkowe opłaty nie są także dozwolone w przypadku przyjęcia na ostry dyżur lub oddział intensywnej opieki medycznej, niezależnie od woli pacjenta.

Musisz być hospitalizowany? Oto pięć zaleceń, aby uniknąć przykrych niespodzianek

1. Wybierz świadomie pomiędzy pokojem jednoosobowym lub pokojem innego rodzaju

Informacje o kosztach różnych typów pokoi dostępne są w karcie przyjęcia do szpitala (déclaration d’admission), przedstawionej pacjentowi najpóźniej w chwili przyjęcia do szpitala. Możesz poprosić o wykaz stawek wcześniej.

2. Poproś lekarza o szacunkowy koszt materiałów medycznych

W przypadku zabiegu chirurgicznego koszt materiałów medycznych (implantów lub materiałów, które zostaną w ciele) może wzrosnąć.

3. Porównaj taryfy szpitali na www.mc.be

Jeśli to możliwe, dopiero wtedy wybierz szpital. Wybór lekarza, szpitala i typu pokoju wpływa decydująco na ostateczny rachunek. Dlatego możesz skorzystać z modułu admission à l’hôpital na stronie www.mc.be.

4. Poproś o cennik dodatkowych opłat (frais divers)

Telewizja, telefon, internet, posiłek dla osoby towarzyszącej (współmałżonek lub krewny) itp. łączą się z dodatkowymi opłatami. Warto wiedzieć, że jako członek MC mający uregulowane składki na ubezpieczenie dodatkowe (assurance complémentaire) korzystasz ze wsparcia w pokryciu niektórych dodatkowych opłat dzięki Hospi Solidaire.

5. Przynieś fakturę do swojej kasy chorych przed jej zapłaceniem

Nasz serwis Assurance hospitalisation może zweryfikować, czy na rachunku nie ma błędów lub niezgodnych z prawem opłat. W przypadku wątpliwości serwis ochrony członków może skontaktować się ze szpitalem i poprosić o ewentualne skorygowanie faktury.

MC: ochrona na miarę

Jako członek MC mający uregulowane składki na ubezpieczenie dodatkowe korzystasz z pokrycia kosztów: ubezpieczenie Hospi Solidaire gwarantuje istotne wsparcie w pokryciu kosztów hospitalizacji w pokoju dwu- lub kilkuosobowym. Aby uzyskać jeszcze większe pokrycie kosztów, możesz wybrać między Hospi +, Hospi + 100 i Hospi + 200.

W każdym przypadku z MC jesteś ubezpieczony:

▪ bez kwestionariusza i badania lekarskiego,

▪ bez pułapu i na każdy typ zabiegu,

bez wykluczeń lub ograniczeń w przypadku wcześniejszych chorób lub ciąży,

▪ bez sumy minimalnej do zapłacenia (franchise) dla osób poniżej 18. roku życia,

nawet w przypadku długiej lub kosztownej hospitalizacji,

niezależnie od rodzaju oddziału przyjęcia.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji

prosimy o kontakt:

tel.: 02 501 51 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bezpłatny numer: 0800/10 9 8 7

www.mc.be

 

Gazetka 148– luty 2016