Nie możesz pracować z powodu choroby lub wypadku? Od 1 stycznia 2016 r., aby poinformować kasę chorych (fundusz ubezpieczenia zdrowotnego) o swojej niezdolności do pracy i uzyskać dochód zastępczy, trzeba użyć nowego szablonu zaświadczenia. Na tym dokumencie lekarz rodzinny lub specjalista wskaże prawdopodobną datę zakończenia niezdolności do pracy.

Zaświadczenie medyczne

W przypadku choroby należy uprzedzić pracodawcę (lub ONEM), a także poinformować swoją kasę chorych, szybko dostarczając do niej swoje zaświadczenie lekarskie. Certyfikat ten jest również nazywany „poufnym formularzem”. Musi być przesłany pocztą. Uwaga! Nie należy zostawiać go w skrzynce pocztowej Mutualité chrétienne ani dostarczać kserokopii. Tylko oryginalne zaświadczenie, w którym wypełnione są wszystkie rubryki (w tym diagnozy), jest uważane za ważne. Zalecamy, aby zrobić to w ciągu 48 godzin! Inne terminy zależą od twojego statusu, ale w razie wątpliwości należy unikać jakichkolwiek opóźnień. Jeśli kasa chorych nie otrzyma zaświadczenia o niezdolności do pracy we wskazanym czasie, stracisz 10 proc. swojego odszkodowania chorobowego za każdy dzień zwłoki (liczy się data stempla pocztowego).

Co nowego w 2016?

Od 1 stycznia 2016 r. lekarz musi odnotowywać na zaświadczeniu nie tylko datę rozpoczęcia niezdolności do pracy, ale także przewidywany termin jej zakończenia. Jeśli np. lekarz wpisze jako zakończenie niezdolności do pracy datę niedzielną, oznacza to, że w poniedziałek należy wrócić do pracy.

Jeśli chodzi o początek niezdolności do pracy, trzeba zaznaczyć pole première déclaration. Jeżeli okres ten zostanie przedłużony, należy wybrać pole prolongation.

Kolejna „nowość” polega na tym, że trzeba jak najdokładniej opisać rodzaj wykonywanej pracy (np. ciężka praca fizyczna, praca administracyjna itp.).

Uznanie niezdolności do pracy

Lekarz współpracujący z kasą chorych zadecyduje na podstawie wysłanego zaświadczenia, czy uznać (lub nie) niezdolność do pracy. Następnie przekaże ci swoją decyzję na piśmie. W przypadku uznania niezdolności do pracy jej prawdopodobny czas trwania zostanie w tym piśmie sprecyzowany (czego do tej pory nie robiono).

Wracasz do pracy?

Jeśli wracasz do pracy (lub na zasiłek dla bezrobotnych) dzień po dniu zakończenia niezdolności do pracy, nie musisz informować o tym swojej kasy chorych. Jeśli jednak wznawiasz swoją aktywność zawodową przed tą datą, musisz powiadomić kasę chorych i jak najszybciej wysłać zaświadczenie o wznowieniu pracy wypełnione przez twojego pracodawcę.

Niezdolność do pracy się przedłuża?

Jeśli lekarz uważa, że nadal nie jesteś zdolny do pracy (czyli po dacie zakończenia niezdolności, która widnieje na pierwszym zaświadczeniu), może przedłużyć okres niezdolności do pracy. W tym przypadku należy wypełnić nowe zaświadczenie, wpisując jeszcze raz prawdopodobną datę zakończenia niezdolności do pracy. Niniejszy dokument zostanie wysłany do lekarza-doradcy kasy chorych w ciągu 48 godzin od daty zakończenia niezdolności do pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedłużyć niezdolność do pracy przed upływem podanego wcześniej terminu.

Dostałeś wezwanie od lekarza-doradcy?

Lekarz-doradca kasy chorych może w każdej chwili wezwać cię na badania lekarskie. W takim przypadku należy przygotować wszystkie dokumenty medyczne związane z niezdolnością do pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje zawieszenie wypłaty świadczeń.

W trakcie pierwszego roku niezdolności do pracy pacjent jest wzywany na spotkania ze swoim lekarzem-doradcą kasy chorych wielokrotnie. Razem wyjaśniają sytuację medyczną w szerszym kontekście pracy. Po każdej wizycie lekarz decyduje, czy przedłużyć (lub nie) uznanie niezdolności do pracy, rozważyć pracę w niepełnym wymiarze godzin itp.

Wsparcie Mutualité chrétienne

Serwis socjalny kasy chorych jest dostępny bezpłatnie dla każdego, kto chce zasięgnąć informacji lub porady albo zyskać wsparcie podczas niezdolności do pracy. Doradca kasy chorych odgrywa tu ważną rolę, bo to on przyjmuje cię w lokalnym biurze kasy chorych i może pomóc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Twój stan zdrowia wymaga pomocy w domu? Podczas okresu twojej niezdolności do pracy możesz skorzystać z usługi pomocy i opieki w swoim domu.

Jeśli chciałbyś być aktywny w grupie, asbl Altéo (z którym Mutualité chrétienne współpracuje) proponuje odpowiednio dostosowane wycieczki oraz aktywności kulturalne i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych i chorych.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji

prosimy o kontakt:

tel.: 02 501 51 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bezpłatny nr: 0800/10 9 8 7

www.mc.be

 

 

Gazetka 154 – wrzesień 2016

photo: @gettyimages