Status intervention majorée (IM), czyli wyższych zwrotów, jest przyznawany osobom o niskich dochodach. Żeby go otrzymać, trzeba się zwrócić z prośbą do swojego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (kasy chorych).

Zalety

Przede wszystkim beneficjenci intervention majorée, czyli wyższych zwrotów, płacą mniej za opiekę zdrowotną (konsultacje, leki, hospitalizacja itd.).

Mają oni również prawo do zapłacenia tylko części socjalnej honorarium (du tiers-payant social) u lekarza ogólnego. To znaczy, że mają prawo do zapłaty tylko takiej kwoty, jaka widnieje na ticket modérateur. Ticket modérateur to część oficjalnej ceny, którą ostatecznie płaci pacjent po odjęciu zwrotu z kasy chorych.

Jeśli chodzi o transport publiczny, posiadacze statusu IM otrzymują 50% zniżki na podróże w drugiej klasie pociągami w Belgii (SNCB), a także korzystają z preferencyjnych stawek na TEC i na abonamenty STIB i De Lijn.

Status ten uprawnia także, pod pewnymi warunkami, do taryfy socjanej na telefon, do dodatku grzewczego udzielanego przez Fonds social chauffage, do pomocy gminy lub prowincji, i in.

Kto może skorzystać z wyższych zwrotów?

Niektórzy otrzymują ten status automatycznie, bez starania się o niego. Są to osoby, które:

- otrzymują świadczenie integracyjne lub ekwiwalentną pomoc z CPAS,

- otrzymują gwarancję dochodów dla osób starszych (GRAPA) lub dochód gwarantowany dla osób starszych (RGPA),

- otrzymują zasiłek dla niepełnosprawnych,

- korzystają z uznanych wyższych zasiłków rodzinnych,

- są małoletnimi cudzoziemcami bez opiekunów,

- są zarejestrowane jako sieroty (nie mają ojca ani matki) i mają mniej niż 25 lat.

Prawo to przysługuje takiej osobie, a następnie jej partnerowi i osobom pozostających na jej (lub ich) utrzymaniu.

Osoby, które nie są uprawnione do IM automatycznie, muszą złożyć wniosek do swojego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (kasy chorych), pod warunkiem że ich dochód jest poniżej pewnego pułapu. Aby złożyć wniosek, muszą udowodnić, że w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku ich rodzina miała dochody poniżej 18 002,48 euro, powiększone o 3332,74 euro za każdego dodatkowego członka gospodarstwa domowego. Kwota ta jest ustalana co roku w oparciu o wszelkie indeksy z poprzedniego roku. W zależności od swojego statusu niektóre osoby będą musiały zadeklarować tylko dochód z poprzedniego miesiąca.

W jaki sposób przedstawić wniosek do zbadania dochodów w Mutualité chrétienne (MC)?

Etap 1

W agencji MC wypełnij wniosek o wyższe zwroty (intervention majorée). Jakie dokumenty należy dołączyć?

  • ostatni wyciąg z zeznania podatkowego osób fizycznych,
  • pasek wypłaty,
  • wyciągi z kąta wszystkich emerytur (w tym zagranicznych) z bieżącego lub poprzedniego miesiąca,
  • wyciągi bankowe, dowody z emerytury i emerytur uzupełniających (II filar), dowody wypadku w pracy, choroby zawodowej,
  • dowód ubezpieczenia grupowego i na życie, oszczędności emerytalne,
  • deklaracje z podatku od nieruchomości z uwzględnieniem dochodu kadastralnego,
  • dowody posiadania dóbr ruchomych (kapitały, akcje itp.),
  • dowody posiadania wszelkich innych dochodów (zasiłek dla bezrobotnych, premia końcoworoczna, płatny urlop, alimenty itp.).

Etap 2

Po zgłoszeniu prośby w ciągu dwóch miesięcy trzeba uzupełnić honorowe oświadczenie (déclaration sur l’honneur) i dołączyć brakującą dokumentację poświadczającą.

Etap 3

Gdy wszystkie niezbędne dokumenty są dostarczone, MC oblicza całkowity dochód gospodarstwa domowego i porównuje go z odnośnym pułapem, a następnie informuje cię o wynikach tej analizy i o tym, czy przysługuje ci prawo do korzystania z wyższych zwrotów.

Jeśli otrzymasz status IM, możesz zwrócić się do MC z prośbą o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, potrzebnego do złożenia wniosku o specjalnych cenach z różnych, wymienionych powyżej, organizacji. W przypadku STIB nie będzie to konieczne, ponieważ zostanie poinformowany automatycznie.

Jakie szczególne korzyści przysługują beneficjentowi intervention majorée w Mutualité chrétienne?

Otrzymujesz wyższe zwroty za pobyt w jednym z naszych centrów rekonwalescencyjnych oraz dodatkowe zniżki na pobyty dzieci i młodzieży z Jeunesse et Santé.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji

prosimy o kontakt:

tel.: 02 501 51 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bezpłatny numer: 0800/10 9 8 7

www.mc.be

Gazetka 157 – grudzień 2016