Mieszkasz w Belgii i zamierzasz spędzić letnie wakacje w Polsce wraz z rodziną lub przyjaciółmi? Ponieważ jesteś niezalegającym z płaceniem składek członkiem funduszu zdrowia, twoje ubezpieczenie obejmuje niezbędne świadczenia zdrowotne podczas twojego urlopu.

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydana przez fundusz zdrowia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia.

Czym właściwie jest ta karta?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma za zadanie m.in. ułatwienie obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej dostępu do świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu za granicą.

Do czego uprawnia EKUZ?

Dzięki niej koszty leczenia zostaną ci zwrócone na miejscu podczas twojego pobytu albo po twoim powrocie do Belgii. Za okazaniem tej karty możesz ubiegać się o następujące świadczenia:

- podstawowa opieka zdrowotna, która obejmuje wizyty u lekarza i badania wykonywane przez lekarza pierwszego kontaktu,

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

- leczenie szpitalne,

- leczenie stomatologiczne,

- pierwsza pomoc i medyczny transport ratunkowy.

Uwaga: jeśli nie przedstawisz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jeśli udasz się do lekarza lub ośrodka, który nie podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, będziesz musiał pokryć całość kosztów. Aby skorzystać ze świadczeń bezpłatnie, musisz się upewnić, że personel medyczny nie leczy cię jako „pacjenta prywatnego” i że szpital uznaje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Do czego m.in. nie upoważnia EKUZ?

- Do repatriacji: jeśli w razie choroby lub poważnego wypadku podczas pobytu w Polsce chcesz mieć zapewnioną bezpłatną repatriację, musisz wykupić osobne ubezpieczenie.

- Do zwrotu kosztów związanych z leczeniem medycznym zaplanowanym podczas twojego pobytu w Polsce, jak i tych związanych z leczeniem prywatnym.

Jak otrzymać kartę EKUZ?

Karta ta dostępna jest bezpłatnie w twoim funduszu zdrowia. Pamiętaj, aby wystąpić o jej wydanie przynajmniej tydzień przed przewidzianą datą wyjazdu. EKUZ ma względnie długi okres ważności (do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek).

  • Aby zapewnić ci pobyt bez zmartwień, fundusz Mutualité Libérale du Brabant przewidział – w ramach usług uzupełniających – dodatkowe ubezpieczenie: pomoc Mutas.

W przypadku nagłych i nieprzewidzianych problemów zdrowotnych i pod warunkiem, że pobyt jest pobytem rekreacyjnym oraz że nie zalegasz z płatnością składek za usługi uzupełniające, centrala alarmowa Mutas zajmuje się m.in. pokryciem bez ograniczeń twoich kosztów medycznych (50 euro/dossier franszyza) i repatriacją medyczną w razie konieczności.

Centrala alarmowa jest dostępna 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę:

tel.: +32 2 272 09 00

fax: +32 2 270 03 05

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracujesz w Belgii, a twoje dziecko (lub dzieci) zostało w Polsce? Może ono podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, że polski fundusz uznaje je za członka rodziny.

  • Formularz E.109/S1

Formularz ten musi zostać wypełniony przez dwie instytucje: twój belgijski fundusz zdrowia musi wypełnić część A dokumentu, a polski Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wypełnia w części B informacje dotyczące osób pozostających na twoim utrzymaniu. Na podstawie wypełnionego formularza osoby pozostające na utrzymaniu dostają albo zwrot za świadczenia zdrowotne w Polsce (polskie stawki), albo zwrot za świadczenia zdrowotne w Belgii (stawka INAMI).

Dane kontaktowe Narodowego Funduszu Zdrowia:

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

tel.: +48 22 572 60 00

fax: +48 22 572 63 30

Warto wiedzieć…

Placówki udzielające świadczeń zdrowotnych są z zasady otwarte od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. Poza godzinami pracy ośrodki, które zawarły odpowiednią umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzą całodobowy dyżur. Skontaktuj się z NFZ w celu uzyskania adresów i numerów telefonicznych placówek zapewniających opiekę całodobową.

 

La Mutualité Libérale du Brabant

Twoje zdrowie naszym priorytetem!

Gazetka 162 – czerwiec 2017