Za niezdolne do pracy uznaje się osoby, które na skutek choroby, wypadku, czy też ciąży nie mogą tymczasowo wykonywać pracy lub wypełniać obowiązków wymaganych od osób bezrobotnych. Osoby te mogą wówczas otrzymywać dochód zastępczy od swojego funduszu zdrowia. Muszą jednak na czas zgłosić do niego swoją niezdolność do pracy.

Kogo zawiadomić w przypadku niezdolności do pracy?

Osoby zatrudnione (pracownicy fizyczni lub umysłowi) powiadamiają pracodawcę i fundusz CM. Osoby bezrobotne powiadamiają fundusz CM i zaznaczają na swojej karcie kontrolnej dni niezdolności do pracy. Umożliwi to również poinformowanie o tym instytucji wypłacającej ich zasiłek. Osoby prowadzące własną działalność muszą powiadomić tylko fundusz CM.

W jakim terminie zawiadomić swój fundusz zdrowia?

Zgłoszenie takie powinno być dokonane w ciągu 2 dni kalendarzowych od chwili wystąpienia niezdolności do pracy. Osoby, które wskutek niezdolności do pracy znajdują się w szpitalu w chwili, w której mija termin dokonania zgłoszenia, mają jeszcze 2 dni od chwili zwolnienia ze szpitala na zgłoszenie swojej niezdolności do pracy. W przypadku nieterminowego zgłoszenia niezdolności do pracy, za czas zwłoki potrącone zostanie 10% dochodu zastępczego.

W jaki sposób zawiadomić swój fundusz zdrowia?

Państwa lekarz musi wypełnić zaświadczenie o niezdolności do pracy („Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”), zwane również zaświadczeniem poufnym („Vertrouwelijk”). Dokument ten można pobrać ze strony www.cm.be/aangifte lub uzyskać w oddziale funduszu CM. Wypełniony dokument należy wysłać pocztą (bpost) do funduszu zdrowia. Wypełnionego zaświadczenia nie wolno wrzucić do skrzynki pocztowej CM ani zdeponować w kopercie CMdirect.

Jak wystąpić o dochody zastępcze?

Gdy lekarz orzecznik uzna Państwa za osobę niezdolną do pracy, zostanie dla Państwa utworzona dokumentacja. Otrzymają też Państwo pismo z powiadomieniem o okresie Państwa niezdolności do pracy (z informacją o dacie końcowej) oraz kartę informacyjną, którą należy wypełnić i jak najszybciej dostarczyć do swojego funduszu zdrowia. Z kolei fundusz CM zwraca się o niezbędne informacje do Państwa pracodawcy, instytucji wypłacającej zasiłki dla bezrobotnych lub obu tych podmiotów. Osoby prowadzące własną działalność otrzymują dokumenty do samodzielnego wypełnienia. Dopiero po zebraniu wszystkich tych danych fundusz zdrowia ustali, czy przysługuje Państwu prawo do dochodu zastępczego.

Ile wynosi kwota świadczenia?

W przypadku osób zatrudnionych dochód zastępczy wynosi 60% ich średniej płacy dziennej. Wysokość tej płacy jest ograniczona do kwoty maksymalnej. Osoby bezrobotne w ciągu pierwszych sześciu miesięcy otrzymują dochód zastępczy w wysokości ich zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku osób prowadzących własną działalność wypłacana jest stała kwota dzienna, uzależniona od ich sytuacji rodzinnej.

 

Maciej Hilarowicz

Polski konsultant CM w Brukseli

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +32 473 52 05 55

 

www.cm.be/sint-michielsbond/polska

 

Gazetka 188 – luty 2020