Prawo do zwiększonego wkładu finansowego ubezpieczyciela zdrowotnego (Verhoogde tegemoetkoming, VT) jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny. W pewnych sytuacjach prawo to otrzymać można automatycznie, pod warunkiem posiadania nabytych uprawnień do innych świadczeń wynikającego z niskiego dochodu rodziny, np. w przypadku zasiłku socjalnego albo podobnych świadczeń pomocy społecznej (OCMW/CPAS) lub gwarantowanego dochodu dla seniorów. Status VT przysługuje osobie uprawnionej, jej partnerowi życiowemu i osobom na ich utrzymaniu.

Prawo do zwiększonego wkładu finansowego po analizie dochodów

Każdy może złożyć wniosek o analizę dochodów pod kątem uzyskania statusu VT. W tej sprawie należy zwrócić się do swojego oddziału funduszu zdrowia i wypełnić formularz wniosku.

Aby mieć prawo do zwiększonego wkładu finansowego ubezpieczyciela zdrowotnego, podlegający opodatkowaniu dochód brutto rodziny za poprzedni rok kalendarzowy musi być niższy niż 19 566,25 euro. Kwotę tego progu należy powiększyć o 3622,24 euro dla każdego dodatkowego członka rodziny. Obecny dochód rodziny nie może być przy tym wyższy niż w poprzednim roku kalendarzowym.

Potrzebne dokumenty:

 • ostatnia deklaracja podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • odcinki wypłaty;
 • wyciągi z rachunku bankowego dotyczące świadczeń emerytalnych (także zagranicznych);
 • dowody dotyczące wszelkich innych dochodów (zasiłek dla bezrobotnych, premia na koniec roku, dodatek urlopowy, alimenty itp.).

Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów fundusz zdrowia obliczy całkowity dochód rodziny i porówna go z podaną kwotą maksymalną.

Jakie świadczenia przysługują uprawnionym osobom?

 • Zwrot kosztów leczenia: wyższy zwrot kosztów za niektóre leki, za wizytę u lekarza, dentysty, fizjoterapeuty i inne świadczenia medyczne.
 • Hospitalizacja: niższy udział własny w kosztach pobytu.
 • W większości przypadków – prawo do zastosowania maksymalnej kwoty wydatków na opiekę zdrowotną: jeśli nasze koszty leczenia w ciągu danego roku kalendarzowego osiągną maksymalną kwotę ważną dla danego roku, pozostałe koszty medyczne będą w pełni zrefundowane.
 • 50 proc. zniżki na pociągi i ewentualna zniżka na bilety okresowe przewoźnika De Lijn.
 • W niektórych regionach przysługuje ulga w podatku prowincjonalnym lub dodatek prowincjonalny/gminny.
 • Niższa składka na flamandzką ochronę socjalną (26 euro zamiast 52 euro na rok) dla osób, którym na dzień 1 stycznia wcześniejszego roku przysługiwało prawo do zwiększonego wkładu finansowego ubezpieczyciela zdrowotnego.
 • Dodatek na ogrzewanie, jeżeli mieszkanie lub dom ogrzewane są propanem kupowanym w dużych zbiornikach, olejem opałowym (kupowanym w dużych zbiornikach lub tankowanym na stacji) albo paliwem grzewczym tankowanym na stacji. Wnioski o dodatek należy składać do ośrodka pomocy społecznej OCMW/CPAS (www.verwarmingsfonds.be).

Polski konsultant w Brukseli

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego w CM, skontaktuj się z polskim konsultantem w Brukseli: 0473 52 05 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Gazetka 189 marzec 2020