Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, ważne jest, aby szybko uzyskać informacje o osobach nim zarażonych. Z inicjatywy belgijskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa (Conseil national de sécurité / Nationale Veiligheidsraad) władze regionalne rozpoczęły tak zwany contact tracing, czyli nawiązywanie kontaktu z chorymi zarażonymi wirusem w celu identyfikacji osób, z którymi ci w ostatnim czasie spotkali się osobiście. Zadania tego podjęło się pięć największych funduszy zdrowia, m.in. CM. Ankietę przeprowadzą zatem specjalnie przeszkoleni pracownicy funduszy zdrowia.

NA CZYM TO POLEGA?

Ankieter nawiązuje kontakt z osobą zarażoną i ustala z nią liczbę osobistych kontaktów, które ta miała w ostatnim czasie. Po ustaleniu personaliów wskazanych osób ankieterzy przeprowadzą z nimi rozmowę i przekazują podstawowe informacje dotyczące ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. W przypadku osób, u których choroba przebiega bezobjawowo, sprawdzane są kontakty od 2 dni przed jej zdiagnozowaniem do 7 dni po jej zdiagnozowaniu.

Jeśli chodzi o osoby, u których stwierdzono objawy COVID-19, szczególnie ważne są kontakty od 2 dni przed pierwszymi objawami do 7 dni po ich wystąpieniu.

Ankieterzy zwrócą szczególną uwagę na kontakty, które trwały dłużej niż 15 minut i miały miejsce w odległości mniejszej niż 1,5 metra. Osoby zdiagnozowane pozytywnie na COVID-19 proszone są o prowadzenie dziennika spotkań. Oprócz nazwisk i numerów telefonów wskazane jest również podanie adresów e-mailowych i dat urodzenia.

Ten typ zakrojonej na szeroką skalę ankiety nie jest pomysłem zupełnie nowym. Jest to metoda zapobiegawcza stosowana na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób takich jak zapalenie opon mózgowych czy odra.

ZALECANE DZIAŁANIA W PRZYPADKU CHOROBY

Kontakt z zarażoną osobą przez ponad 15 minut w odległości mniejszej niż 1,5 metra, domownikiem lub kolegą z pracy charakteryzujemy jako sytuację wysokiego ryzyka. Co najlepiej zrobić?

W przypadku kontaktu zawodowego z przedstawicielami grupy podwyższonego ryzyka, np. osobami starszymi, po 12 dniach dobrowolnej kwarantanny wskazany jest test na COVID-19, nawet jeśli nie pojawiły się objawy choroby.

CZY UDOSTĘPNIENIE TYCH INFORMACJI JEST OBOWIĄZKOWE?

Udział w ankiecie nie jest obowiązkowy, ale jest formą solidarności społecznej. Dzięki niej informacja dotrze do zainteresowanych w odpowiednim czasie. Im więcej ustalonych kontaktów, tym mniejsze ryzyko nowej fali wirusa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane udostępnione w ankiecie są poufne. Informacje nie będą wykorzystane inaczej niż w celu przeprowadzenia analizy potencjalnie zakażonych osób. Wszystkie dane pozostają wyłącznie do dyspozycji grupy kontaktowej. O przekazaniu informacji nie dowiedzą się nigdy osoby trzecie – pracodawca, koledzy, rodzina, policja lub niezwiązane z procesem pozyskiwania danych agendy rządowe. Dotyczy to również wskazanych w ankiecie kontaktów.

KONTAKT

Wywiad odbywa się drogą telefoniczną lub, w uzasadnionych przypadkach, osobiście. Kontakt pod nr. telefonu 02 214 19 19 lub SMS-em na nr 8811.

 

 

Gazetka 193 – lipiec/sierień 2020