Podczas wizyty 21–22 marca br. w Brukseli prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Polonią belgijską oraz wziął udział w Brussels Forum organizowanym przez German Marshall Fund.

21 marca odbyło się nieformalne spotkanie prezydenta z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Tematem rozmowy była aktualna sytuacja międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu rosyjsko-ukraińskiego.

Podczas spotkania z Polonią w Ambasadzie RP w Brukseli prezydent wręczył ordery i odznaczenia działaczom polonijnym. Wśród uhonorowanych znalazły się osoby zasłużone w czasie wojny, działacze „Solidarności” oraz założyciele i działacze ruchu polonijnego w Belgii. Prezydent zapewnił, że Polacy mieszkający w Belgii mają szczególne prawo do satysfakcji z udziału w procesie dobrej zmiany w kraju, ponieważ reprezentowali sprawę polską w niełatwym okresie. W spotkaniu prezydentowi towarzyszyła małżonka Anna Komorowska.

Prezydent odznaczył Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości Marię Rondomańską – warszawską sanitariuszkę walczącą w powstaniu warszawskim, która przeszła przez obozy Altengraboff i Oberlagen; na emigracji zaangażowała się w pracę społeczną, organizowała transporty humanitarne do Polski.

Ksiądz Ryszard Sztylka, duszpasterz polonijny, w okresie stanu wojennego organizujący wysyłki pomocy żywnościowej i medycznej do Polski, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi. To samo wyróżnienie otrzymała działaczka polonijna Izabela du Bois d'Aische Czetwertyńska, która zorganizowała łącznie 18 transportów z pomocą do Polski i Białorusi.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi otrzymał mieszkający w Belgii piłkarz Włodzimierz Lubański. Franciszek Gałązka, założyciel Rady Polonii Belgijskiej (jednej z największych organizacji polonijnych w Belgii), został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi otrzymali: Teresa Arszagi vel Harszagi – założycielka Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II, Robert de Loenen – założyciel zespołu folklorystycznego Wisła oraz Czesław Szkudlarski – prezes Związku Polaków w Belgii w okręgu Limburgii.