2000 to liczba „współczesnych niewolników” w Belgii. Są to przeważnie osoby pochodzące z Afryki Północnej i Europy Wschodniej, pracujące głównie w budownictwie i branży hotelarsko-restauracyjnej.