Irlandczycy są najszczęśliwsi w Europie, Rumuni najmniej, a Polacy w środku stawki. Według sondażu Eurobarometru zatytułowanego „Sprawiedliwość, nierówność i mobilność międzypokoleniowa”, 97% Irlandczyków, którzy odpowiedzieli na ankietę, uważa się za szczęśliwych – to najwyższy odsetek w Unii. Polacy z 81% szczęśliwych są tylko o dwa punkty poniżej unijnej średniej, która wyniosła 83%, pisze Aleksandra Wróbel z Politico. Najniżej w rankingu znalazła się Rumunia z zaledwie 59% zadowolonych respondentów.

Irlandczycy osiągnęli też najwyższy wynik w kategorii zdrowia, bo aż 92% z nich uważa, że nic im nie dolega. Najgorzej jest na Łotwie – tylko 14% obywateli myśli, że są zdrowi. A Polacy znów w środku stawki – przy średniej unijnej wynoszącej 78% za zdrowych uważa się 76% naszych rodaków.

Według wyników ankiety większość Europejczyków sądzi, że są sprawiedliwie traktowani przez życie – średnio 53%. Polacy (60%) są wyraźnie wyżej niż średnia w tej kategorii, w której występują jednak znaczne rozbieżności, bo jeśli 81% Duńczyków stwierdziło, że mają równe szanse, to w to samo wierzy już tylko 18% Greków.

46% respondentów zgodziło się, że szanse na osiągnięcie postępu w życiu są teraz bardziej równe niż 30 lat temu. Takich odpowiedzi w Polsce było aż 64%.

84% badanych Europejczyków twierdzi, że różnice w dochodach w ich krajach są zbyt duże. Polacy z wynikiem 82% znów są blisko średniej. We wszystkich krajach zdecydowana większość (ok. 81%) uważa, że rządy powinny podjąć działania w celu zmniejszenia tych różnic. W Polsce wynik wyniósł 79%, a najbardziej od średniej odbiegli Duńczycy, bo tylko połowa z nich chce, by państwo się nimi lepiej zajęło (prawdopodobnie dlatego, że już teraz robi to na dużą skalę).

Badanie metodą wywiadów z 28031 osobami przeprowadzono w grudniu 2017 r. w 28 państwach członkowskich Unii; w Polsce rozmawiano z 997 osobami.