Najwięcej w Unii Europejskiej na pomoc socjalną wydaje Finlandia. Ta część budżetu to ponad ćwierć PKB kraju. W rankingu wysoko są również Francja, Dania i Austria. Najmniej na sprawy socjalne wydaje się w Irlandii, na Litwie i w Rumunii, a niewiele lepiej jest na Malcie i Łotwie. Polska znalazła się w połowie stawki, jednak poniżej średniej unijnej.

Najwyższa kwota przeznaczona na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym jest rezerwowana w budżetach Holandii, Danii i Szwecji. Najniższa z kolei w Bułgarii i na Cyprze, gdzie nie przekracza nawet 1% PKB. Polska w tym rankingu znalazła się na początku drugiej dziesiątki.