Według najnowszego raportu WHO, 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej leży w Polsce. Pogorszyliśmy wynik z 2016 r., kiedy to 33 nasze miasta załapały się do rankingu. Polska ma poważny problem z zanieczyszczeniem powietrza.

Bułgaria ma największy odsetek miast przekraczających normy jakości powietrza ustalone do 2020 r. – aż 83%. W Polsce to ponad 72% miast.

Najczystszym miastem w Europie jest Muonio. Leży na północy Finlandii, a średni poziom PM2,5 nie przekracza tam 2ug/m3. Żaden kraj w UE nie spełnia wytycznych WHO; najbliżej są Finlandia, Estonia i Szwecja.

Aktualnie liderem światowego zanieczyszczenia są Indie – znajduje się tam aż 15 spośród 20 najbardziej zanieczyszczonych miast świata, a poziomy smogu są tam przerażająco wysokie.