Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Protestujący zgłaszali dwa postulaty – zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku „na życie”, zwanego też rehabilitacyjnym, dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie; zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 r. dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł. Ten postulat nie został zrealizowany. Zapowiedzieli, że nie przerwą protestu, ponieważ propozycje rządu nie są odpowiedzią na ich prośby.

Protestujący uważają, że dotychczas zrealizowano jeden z ich postulatów: podniesienie renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą, którą podpisał prezydent, renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Prezydent podpisał również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem autorów ustawy, posłów PiS, spełnia ona jeden z postulatów protestujących w Sejmie i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Innego zdania są protestujący, którzy uważają, że ustawa nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.

Z protestującymi spotkali się w Sejmie m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz kilkakrotnie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Pojawił się też b. prezydent Lech Wałęsa. Do Sejmu nie mogła wejść szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska ani uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska – obie chciały się spotkać z protestującymi.

Na polecenie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego znacznie ograniczono dostęp do siedziby parlamentu. Od 25 kwietnia obowiązuje zakaz wydawania jednorazowych przepustek, co uniemożliwia demonstrantom spotkanie m.in. ze wspierającymi ich działaczami społecznymi. Uczestnicy protestu nie mogą też nawet na chwilę opuścić Sejmu, o ile chcą tam potem wrócić.