W Belgii 23% osób w wieku od 15 lat jest palaczami.